X-X

Installed photography
Projekt för medverkan i VERK. Tidskrift om fotografi  NR: 01 - 2016 | TEMA: RUM | 

Kropp påminner, synliggör pendling mellan x och x där en annan inte alltid finns bortom.

previous / next image