Carola Björk  
  home / next project
 

REM; Sequence xx

En annan kropp påminner om en egen. Gör mig tydlig i relationen till omvärlden men också till ett själv. En växelverkan blir synlig i mötet, en puls mellan kroppen mitt framför och min egen. Medvetenhet tänds.


Ljudinspelning: I samtal med Verk tidskrift kring "Fotografins egenart och att utmana dimensionalitet". Längd: 20:44 min.

 

 

 

 

 

 

  All content © 2018 Carola Björk