Carola Björk  
  home / next project
 

Re: (2017)

Under sex månader hade jag en mailkonversation med mig själv där jag reflekterade kring det mesta. Förhöll mig till mina Re: som att de kom från en annan där frågor som ställdes bland annat berörde ett motstånd jag känt till fotografi. En tvådimensionell yta i förhållande till tre. En kropp och tid. Där jag till exempel undrade hur byggmaterialet förhåller sig till konstruktionen och det meningsbyggande livet.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

  All content © 2017 Carola Björk