Carola Björk  
  home / next project
 

Re: (2017)

Under månader fick jag mail från ett själv där jag förhöll mig till mina Re: som att de kom från en annan. Frågor ställdes och berörde bland annat ett motstånd till fotografi. En tvådimensionell yta i förhållande till tre. Kropp och tid. Där jag till exempel undrade hur byggmaterialet förhåller sig till konstruktionen av ett meningsbyggande liv.

 


 


 


 


 


 


 


 

  All content © 2018 Carola Björk