Carola Björk  
  home / next project
 

Homesick (2017)

Molande driv. Som påmint om ruttet hålrum, sätter dig på flykt. En längtan är alltid tillbaka.

 


 


 


 

  All content © 2018 Carola Björk